Home » Wales » Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros

Biography

Manon Steffan Ros was born in1983 in Rhiwlas. Her father is the musician Steve Eaves. She won the Drama Medal at the National Eisteddfod of Wales two years running. She won the Prose Medal at the National Eisteddfod in 2018, for her work2018 Llyfr Glas Nebo (Blue Book of Nebo), written under her nom de plume Aleloia. She has mainly written children’s books but has written a few adult ones.

Other links

Her Twitter page
Manon Steffan Ros
Manon Steffan Ros
Interview
Interview

Bibliography

2008 Trwy’r Darlun, Cyfres yr Onnen
2009 Fel Aderyn
2009 Trwy’r Tonnau, Cyfres yr Onnen
2010 Bwystfilod a Bwganod, Cyfres yr Onnen
2011 Prism, Cyfres yr Onnen
2012 Hunllef, Stori Sydyn
2012 Blasu (The Seasoning)
2013 Inc, Stori Sydyn
2013 Baba Hyll
2013 Dafydd a Dad
2014 Llanw
2014 Al, Cyfres Copa
2014 Y Dyn Gwyrdd a’r Coed Teg, Cyfres Cloch
2015 Diffodd y Golau, Cyfres y Geiniog (Turn Out the Light)
2015 Annwyl Mr Rowlands, Cyfres y Geiniog (Dear Mr Rowlands)
2016 Two Faces)
2016 Pluen
2017 Golygon
2017 Y Stelciwr, Stori Sydyn
2018 Sara Sero, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Alun Un, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Deio Dau, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Twm Tri, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Pedr Pedwar, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Poli Pump, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Cati Chwech, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Sami Saith, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Wali Wyth, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Dilys Deg, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Rhifau Coll, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Rhifo ‘Nôl ac Ymlaen, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Dyblu, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Odrifau ac Eilrifau, Cyfres Cymeriadau Difyr
2018 Antur y Mileniwm
2018 Antur y Castell
2018 2018 Llyfr Glas Nebo (Blue Book of Nebo)
2019 Fi a Joe Allen
2020 Llechi
2020 Trio ac Antur yr Eisteddfod
2021 Stryd y Bont
2021 Trio. 4
2021 Pobol Drws Nesaf
2021 Mis yr ŷd
2021 Fi ac Aaron Ramsey
2021 Y Soddgarŵ
2021 Llechi
2022 Dewch i Drafod : Cyfrol o ddramâu (drama)
2022 Powell (novel)
2022 Nye : bywyd angerddol Aneurin Bevan (biography)