Home » Sweden » Lars Gustafsson

Lars Gustafsson

Biography

Lars Gustafsson was born in 1936 in Västerås. He studied at Uppsala University, taking a Ph. D. in theoretical philosophy. He launched his career as a writer fairly early on. During the 1960s he was editor of the influential literary magazine Bonniers litterära magasin. In the early 1980s he took up a post at the University of Texas, Austin, described in his novel Tennisspelarna (The Tennis Players). He is now one of the most successful Swedish writers, having been widely translated, particularly into German. While also an accomplished poet and short story writer, his novels are particularly interesting, concerned as they are with questions of identity and also the increasing role of the Swedish state at the expense of individual freedom. He died in 2016.

Other links

Lars Gustafsson
Lars Gustafsson
His blog
Lars Gustafsson (in Swedish)

Bibliography

1957 Vägvila: ett mysteriespel på prosa: till det förflutna och minnet av vindar
1959 Poeten Brumbergs sista dagar och död: en romantisk berättelse
1960 Bröderna; en allegorisk berättelse
1961 Nio brev om romanen
1962 Ballongfararna; dikter
1962 Följeslagarna; en äventyrsberättelse
1963 En förmiddag i Sverige: dikter
1964 The Public Dialogue in Sweden: Current Issues of Social, Esthetic and Moral Debate
1966 Den egentliga berättelsen om herr Arenander. Anteckningar
1966 Ny svensk berättarkonst
1966 En resa till jordens medelpunkt och andra dikte
1967 Förberedelser till flykt och andra berättelser
1967 En privatmans dikter
1968 Bröderna Wright uppsöker Kitty Hawk, och andra dikter
1968 Svensk dikt
1968 Dikter
1969 Konsten att segla med drakar och andra scener ur privatlivet. Kåserier
1969 Utopier och andra essäer om dikt och liv
1970 Dikterna från 60-talet
1970 Två maktspel. Tebjudningen som inte ville ta slut. Den nattliga hyllningen
1970 Utopien: Essays
1971 Herr Gustafsson själv
1972 Kommentarer
1972 Selected Poems
1972 Varma rum och kalla (Warm Rooms and Cold)
1973 Fosterlandet under jorden
1973 Yllet
1974 Den onödiga samtiden (with Jan Myrdal)
1975 Världsdelar: reseskildringar
1976 Familjefesten: roman
1976 Solidaritet med Tjeckoslovakiens folk
1976 Strandhugg i svensk poesi (Forays into Swedish Poetry)
1977 Den lilla världen: om märkvärdigheter uti människorna
1977 Sigismund: ur en polsk barockfurstes minnen (Sigismund: from the Memories of a Baroque Polish Prince)
1977 Sonetter
1977 Tennisspelarna (The Tennis Players)
1978 En biodlares död (Death of a Beekeeper)
1978 Språk och lögn: en essä om språkfilosofisk extremism i nittonde århundradet
1979 Filosofier: essäer
1979 I mikroskopet: banaliteter och brottstycken
1979 Konfrontationer: stycken om konst, litteratur och politik
1980 Afrikanskt försök: en essä om villkoren
1980 Artesiska brunnar, Cartesianska drömmar: tjugotvå lärodikter
1981 För liberalismen: en stridsskrift
1981 Berättelser om lyckliga människor (Stories of Happy People)
1982 Ur bild i bild: samlade dikter 1950-1980
1982 Världens tystnad före Bach: dikter (The Stillness of the World before Bach)
1983 Litteraturhistorikern Schück: vetenskapssyn och historieuppfattning i Henrik Schücks tidigare produktion
1983 Sorgemusik för frimurare (Funeral Music for Freemasons)
1984 Fåglarna och andra dikter
1984 Sprickorna i muren
1984 Stunder vid ett trädgårdsbord: stycken om konst och litteratur
1985 Bilderna på solstadens murar: essäer om ont och gott
1986 Bernard Foys tredje rockad (Bernard Foy’s Third Castling)
1986 Estetik i förvandling: estetik och litteraturhistoria i Uppsala från P.D.A. Atterbom till B.E. Malmström
1987 Samlade berättelser
1987 Spegelskärvor
1988 The Stillness of the World Before Bach: New Selected Poems
1989 Det sällsamma djuret från norr: och andra science fiction-berättelser
1990 Förberedelser för vintersäsongen: elegier och andra dikter
1991 En Kakelsättares eftermiddag: roman (A Tiler’s Afternoon)
1992 Där alfabetet har tvåhundra bokstäver: samlede dikter 1981-1991
1992 Landskapets långsamma förändringar: om människor och idéer
1993 Historien med hunden: ur en texansk konkursdomares dagböcker och brev (The Tale of a Dog: from the Diaries and Letters from a Texan Bankruptcy Judge: a Novel)
1994 Ett minnespalats: vertikala memoarer
1994 Stenkista: dikter
1996 Tjänarinnan: en kärleksroman
1996 Variationer över ett tema av Silfverstolpe
1997 Vänner bland de döda : essäer om litteratur
1998 Valda skrifter
1999 Windy berättar: om sitt liv, om de försvunna och om dem som ännu finns kvar
2000 Meditationer. En filosofisk bilderbok
2000 Elegies and Other Poems
2001 Blom och den andra magentan
2002 En tid i Xanadu (A Time in Xanadu)
2003 Dekanen
2004 Bränder: tolkade dikter från Vergilius till Heaney
2005 Augenblick und Gedicht.(Tuebinger Poetik-Docentur 2005)
2006 Den amerikanska flickans söndagar
2006 Herr Gustafssons familjebok (tillsammans med Agneta Blomqvist)
2008 Fantastiska berättelser (nyutgåva av Förberedelser till flykt och Det sällsamma djuret från norr i en volym)
2008 Fru Sorgedahls vackra vita armar
2008 Fru Blomqvists matbok (tillsammans med Agneta Blomqvist)
2010 Om begagnandet av elden
2010 Århundraden och minuter: Dikter i urval av Michael Krüger
2011 Mot noll. Matematiska fantasier
2012 Elden och döttrarna
2012 Mannen på den blå cykeln
2015 Smiles of a Midsummer Night (with Agneta Blomqvist)